วันนี้ได้มีโอกาสขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ ภัทรา พอร์ซเลน เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของ Porcelain ที่ดี

1376 Views  | 

วันนี้ได้มีโอกาสขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ ภัทรา พอร์ซเลน เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของ Porcelain ที่ดี

Today, we had a chance to talk to Patra team. They kindly tell us about the basic characteristics of good porcelain.

1. Microwave usage 
Porcelain must not be damaged or shipped after operating 15 minutes in a microwave rated 800 watt

2. Freezer to oven usage 
Porcelain must not be damaged after instant temperature change. After placing porcelain in the freezer at 5°C by 20 minutes, immediately placing porcelain in the oven at 240°C for 20 minutes. The more freezer-to-oven tests that have been carried out, the better quality the porcelain is.

3. Freezer to microwave usage
Porcelain must not be damaged or shipped after being kept for 24 hours in the freezer then immediately placed in microwave rated 800 watt for 15 minutes.

4. Dishwasher safe (durability) 
Porcelain must pass a test of mechanical dish washing resistance of utensils. After the test, porcelain must retain its original colour and there must be no scratching.

We would like to thank Patra Porcelain team for their explanation of porcelain characteristics. If you are interested in porcelain please visit our showroom

Powered by MakeWebEasy.com